ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


ILN : วิถีอเมริกา มรรคาไทย สู่ Thailand 4.0
06 มีนาคม 2560

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาในโครงการ Intania Leadership Network (ILN) ในหัวข้อ “วิถีอเมริกา มรรคาไทย สู่ Thailand 4.0” วิทยากรครั้งนี้เป็นอินทาเนียอาวุโสจาก วศ.15 (รุ่น 56) ประกอบด้วย 2 อินทาเนียอาวุโส ที่บินจากสหรัฐอเมริกามาถกกับ 4 อินทาเนียไทย ในภารกิจ Thailand 4.0 คือ ศ. ดร.เมธี เวชารัตนา New Jersey Institute of Technology มานะ รังษีอนุวัตรกูร Itsara Koncept LLC, Cupertino จักรพันธ์ มานัสสถิตย์ Team Precision Co.,Ltd. พิภพ วิวัฒน์ประเสริฐ Thai Metro Industry (1973) Co.,Ltd. ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร Intronics Co., Ltd. โดยมี รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ Panyapiwat Institute of Management ดำเนินรายการและให้ความเห็นเพิ่มเติม

การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกโครงการ และนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ มาร่วมฟังกันมากมาย และได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย

ด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทางกองบรรณาธิการจึงจะนำเนื้อหาสาระดังกล่าวมานำเสนออย่างละเอียดในวารสารอินทาเนียฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 นี้