ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


แอตลาส คอบโก้ มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง
06 มีนาคม 2560

บริษัท แอตลาส คอบโก้ (ประเทศไทย) โดย นายอภิวัฒน์ เตียนพลกรัง (ว.ศ. 23) และ นายชินดนัย ไชยโกษฐ (วศ. 49) ได้ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้กับรุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ มีชำน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด 50,000 บาท แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสาวกนกภัทร เอี่ยมสกุล, นายเขมชาติ เบญจภัทรนนท์, นายจักรธร ดิเรกโภคา, นายฌัฐชัย เลิศโกวิทย์ และ นายสพล เตียวโชคตระกูล ทั้งนี้บริษัทฯจะทำการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องไป