ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


งานแสดงความยินดีของ วศ.26
06 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อน ๆ วศ.26 ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ประสบคงามสำเร็จในหน้าที่การงาน คือ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้อภารณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ งานจัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนดิเนตัล กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีการประมูลองค์พระวิษณุกรรมเพื่อนำรายได้เข้าเป็นกองทุนของรุ่น และได้นำเงินบริจาคให้แก่คณะวิศวฯ จุฬาฯ จำนวน 407,500 บาท และบริจาคให้แก่จุฬาฯ จำนวน 252,000 บาท