ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


Special ILN : toward innovation สู่สังคมนวัตกรรม
10 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน Intania Leadership Network วาระพิเศษ ในหัวข้อ toward innovation สู่สังคมนวัตกรรม” โดยเชิญศิษย์เก่า 3 ท่านที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาร่วมพูดคุย ประกอบด้วย เจน นำชัยศิริ วศ.16 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วศ.26 อธิการบดี จุฬาฯ และรศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล วศ.26 คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ  

 เนื้อหาโดยรวมของการพุดคุยครั้งนี้คือ เป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมของจุฬาฯ เพื่อเชื่อมโยงสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ ในการสร้างนักนวัตกรเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป สามารถติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดได้ในวารสารอินทาเนียฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 นี้