ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


แสดงความยินดีแก่ 3 อินทาเนีย
10 สิงหาคม 2559

เมือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย สรัญ รังคสิริ วศ.18 นายกสมาคมฯ จัดงานแสดงความยินดีแก่ 3 อินทาเนีย ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ประกอบด้วย เจน นำชัยศิริ วศ.16 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วศ.26 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล วศ.26 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานมีพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวอินทาเนียมาร่วมยินดีคับคั่ง รวมทั้ง เทวินทร์ วงศ์วานิช วศ.19 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนบรรยากาศงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง .... ขอแสดงความยินดีกับ 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ทั้ง 3 ท่านเป็นความภาคภูมิใจชองชาวอินทาเนียทั้งมวล

 สามารถติดตามบรรยากาศของงานได้อย่างจุใจในวารสารอินทาเนียฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559