ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 118 ปีที่ 23
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561
เรื่องเด่นในฉบับ:
เมืองโปสิตาโน่ (Positano) และแถบชายฝั่งปมาลฟี (Amalfi) สวรรค์ในอิตาลีใต้
ผลกระทบของงานวิศวกรรมโยธาที่มีต่อสังคม (ตอน 1)
เป้าหมายของผลงานวิขาการ..รุ่งโรจน์เฉพาะตนเองหรือส่งผลต่อสังคม?

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 117 ปีที่ 23
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2561
เรื่องเด่นในฉบับ:
ทรัพยากรมนุษย์ และเส้นทางสู่ประเทศไทย 4.0
คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น WiFi 2400 MHz ได้อย่างไร
วานิช นพนิราพาธ Managing Director, Beca (Thailand) Co.,Ltd.
Intania Young Alumni Forum 2018

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 116 ปีที่ 23
ฉบับที่ 2 มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2561
เรื่องเด่นในฉบับ:
นะงะโนะ (Nagano) หลังคาของญี่ปุ่น
กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาห้องเรียน Smart Classrooms
ศาสตราภิชาน พูลพร แสงบางปลา นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทยคนแรก
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ วศ.20 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี พ.ศ.2561-2562
การรับ-ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการของ สนจ.

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 115 ปีที่ 23
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เรื่องเด่นในฉบับ:
การพัฒนาพรสวรรค์ของวิศวกรป้ายแดง
เรากลับาแล้ว Intania Chula Mini Marathon 2018
สรัญ รังคสิริ นายกสมาคมฯ วาระปี 2559-2560
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีกับการพัฒนานวัตกรรม

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 114 ปีที่ 22
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2560
เรื่องเด่นในฉบับ:
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม..สู่นวัตกรรมเพื่อโลกเย็น
Intania Young Alumni Forum 2017 Conntecting the Future
ntania Runner วิ่งได้ไกล ไปด้วยกัน
Engineer Dinner Talk เศรษฐกิจไทยปี 2018 ท่ามกลางศึกนอกและศึกใน

Page: 1 of 7 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Next >>