ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ วิชัย ศังขจันทรานนท์ เนื่องในวาระครบรอบวันเกิด 89 ปี