ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเดือนมิถุนายน
08 มกราคม 2557