ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


ArticleMagazineNews
MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 107 ปีที่ 21
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2559
เรื่องเด่นในฉบับ:
กิจจา จำนงค์อาษา วศ.10 Be Petrothai Group กับ Thailand 4.0
สร้างวิศวกรมืออาชีพได้ไหมในสถาบันอุดมศึกษาไทย?
ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ซอฟทต์แวร์ ...ฝันร้ายของวิศวกร


กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ

โครงการ "ตำราวิศวฯ 100 ปี 2456-2556"
08 มกราคม 2557
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 101 รูป
08 มกราคม 2557
บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเดือนมิถุนายน
08 มกราคม 2557
วันบริจาคโลหิตชาวอินทาเนีย : 4-5 กรกฎาคม 2556
08 กรกฎาคม 2556
บทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ @Weekly
03 กรกฎาคม 2556
CALENDAR EVENT